Máte krátkodobé či dlouhodobé zdravotní problémy a nevíte, jak je skloubit se školou? Toužíte po kvalitním studiu, ale cítíte se díky nemoci nezvýhodnění? Poradíme vám, jak zvládat školu při zdravotních potížích…

Procento studentů, kteří chodí do školy se závažným onemocněním, stále narůstá. Problém ani tak zdaleka nebývá v klasifikaci či dohánění látky, ale spíše s problémy s docházkou. Když jste nemocní, přece jen asi těžko dojdete do školy. Bohužel je ale určité pravidlo, které musíte splňovat. Většinou se právě jedná o určitou normu zameškaných hodin. Nejčastěji je povolená absence v jednom předmětu zhruba 25%, problém ovšem nastává ve chvíli, kdy jste dlouhodobě nemocní, a limit bude překročený. V takovém případě vám mohou pohrozit neuzavřením klasifikace či dokonce opakováním ročníku. To vše se dá ale obejít, pokud učiníte pár zásadních krků…

Nechte si vyslavit individuální vzdělávací plán

Vše se zařizuje již na samém počátku studia, čili na začátku ročníku. Ideálně již první úvodní hodině se zeptejte třídního učitele, zdali by pro vás šel ze zdravotních důvodů vystavit individuální vzdělávací plán.

Nepleťte si ovšem vzdělávací plán se vzdělávacím programem! Vzdělávacím plánem se rozumí, že do školy budete docházet, písemky a testy dopisovat, ale budete mít možnost více zameškat bez následků, Např. vám 25% povolené absence mohou zvýšit třeba na 50%. Při individuálním vzdělávacím programu jsou složitější domluvy a zařizování, jelikož se jedná o to, že do školy docházet v průběhu roku nebudete, pouze na pololetní či čtvrtletní přezkoušení, jinak se budete vzdělávat sami doma.

Váš třídní učitel by se měl skrze vaši žádost obrátit na ředitele školy či právního poradce, zdali jen tento ústupek možný. Pokud ano, máte vyhráno! Nutno podotknout, že by tuto možnost měla mít každá škola, jelikož nikdy nevíte, zda dítě onemocní astmatem či cukrovkou. Učitel by vám měl následně poskytnout žádost o tento plán v podobě dokumentu, ve kterém vyplníte osobní údaje, ale to není vše…

Potřebujete potvrzení, že váš zdravotní stav je skutečně omezující. Zdravotní potvrzení vám vystaví obvodní lékař, i když v některých školách žádají o potvrzení od specialisty, což znamená, že pokud trpíte silnými alergiemi nebo astmatem, je třeba navštívit alergologii. Pokud vás trápí cukrovka, musíte naopak na diabetologii. A následně už jen papír s potvrzením odevzdáte učiteli, který ho zanese ke schválení do ředitelny.

Pokud nejste vyloženě potížista, neměla by vám být tato možnost upřena a individuální studijní plán schválen. Škole přece jen jde o to, aby jejich žací nemocni i zdraví prospívali.

Nechte si vystavit uvolnění s tělesné výchovy

Toto usnadnění zná každý z nás už mnohem víc a většinou se zařizuje ruku v ruce s individuálním plánem anebo bylo zařízeno ještě předtím.

Někteří lidí, kteří trpí alergii, astmatem či poruchou imunity by rozhodně neměli cvičit. Pohyb je zdravý, ale sprintování je pro naše průdušky skutečná zátěž. Tělocvik by se tak měl vynechat i pár týdnů po prodělané chřipce, aby se snáze zabránilo jejímu návratu.

Pokud tedy víte, že vaše astma je neoblomné, není dobré dolní cesty dýchací příliš zatěžovat. Ve stejném případě to může být třeba i cukrovkou, po prodělání klíšťové encefalitidy a dalších nemocech, ale i při oslabené imunitě, a to zejména z toho důvodu, že se v tělocviku snadno zpotíte a může dojít k prochlazení.

Pokud víte, že by vám uvolnění z tělocviku zdravotně přilepšilo anebo stav alespoň nezhoršovalo, neváhejte si o něj zažádat, vystavuje se ještě snáz než individuální vzdělávací plán.

Doufáme, že jsme vám alespoň trochu poradili v tom, co dělat, když vás při studiu trápí nemoc. Na závěr malá rada: pokud vám odmítnou schválit individuální plán či uvolnění z TV, nechte promluvit s ředitelem zákonného zástupce anebo se obraťte na školní inspekci. Pochopitelně ale za předpokladu, že z vaší strany je vše správně!